Artiklarna

animaatio

Artiklarna om ansvarsfull forskning erbjuder information om hur forskningsbaserad kunskap produceras, publiceras och utvärderas på ett vederhäftigt och överenskommet sätt. För att vetenskapen ska verka hela samhället till gagn bör verksamheten vara ansvarsfull i forskningens alla skeden.

Senaste artiklar

24.1.2019

Vilka saker bör beaktas i god tid när man tänker på att publicera forskningsdata?

24.1.2019

Vetenskapen får genomslag också genom att stödja det samhälleliga beslutsfattandet, kunskapsbaserat ledarskap och utvecklingen av arbetsmetoder.

24.1.2019

Forskningspersoner kan enklast identifieras utgående från namn, men också andra uppgifter kan avslöja identiteten.

29.11.2018

Samma regler som styr forskningsarbetet gäller vid kommunikation om forskningen.

29.11.2018

Den etiska bedömningen ska omfatta hela forskningsprocessen.

29.11.2018

Vad blir forskarens roll om maskinerna en dag utför största delen av det som idag är forskarnas arbete?

29.11.2018

Den finländska modellen är en uppskattad pionjärmodell för ett europeiskt system för forskningsetisk självreglering.

29.11.2018

Nationella och internationella riktlinjer och rekommendationer om publicering.

29.11.2018

Diskutera och komma överens om principerna för upphovsmannaskapet i god tid.

29.11.2018

I Finland finns många lagar och förordningar som kan påverka forskningen.

29.11.2018

Forskningsetiska delegationen har skapat ett nätverk av stödpersoner för forskningsetik.

29.11.2018

Nätkursen i öppen vetenskap introducerar forskare till ett öppnare sätt att bedriva vetenskap, samt därtill hörande färdigheter.