Licensiering av material på webbfamiljen Ansvarsfull forskning

Senast uppdaterad 6.4.2021

Material som publicerats på webbfamiljen Ansvarsfull forskning (avointiede.fi, julkaisufoorumi.fi, tenk.fi, tjnk.fi och vastuullinentiede.fi) efter 1.1.2021 är licensierat med en CC BY 4.0-licens om inte annat anges. 

En CC BY 4.0 -licens garanterar att material kan kopieras, spridas och bearbetas, och det är också tillåtet att skapa nytt material utgående från det för alla ändamål, också kommersiella. Villkoret är att man anger källan, länkar till det ursprungliga materialet och markerar eventuella ändringar.

Mera information om licenser finns på Creative Commons webbplats.

Att ange källa

Enligt licensen CC BY bör källan anges på ett lämpligt sätt. Om en specifik källa inte anges i anslutning till materialet kan du använda följande:

  • avointiede.fi: Den nationella samordningen av öppen vetenskap
  • julkaisufoorumi.fi: Publikationsforum
  • tenk.fi: Forskningsetiska delegationen
  • tjnk.fi: Delegationen för informationsspridning
  • vastuullinentiede.fi: Redaktionen för Ansvarsfull forskning

I oklara fall kan du kontakta oss genom feedbackblanketten eller per epost.