Tillgänglighet

Senast uppdaterad 2.2.2022

Det här är ett gemensamt tillgänglighetsutlåtande för webbplatserna vastuullinentiede.fi, avointiede.fi, tjnk.fi, tenk.fi och julkaisufoorumi.fi under sidfamiljen Ansvarsfull forskning.

Vastuullinentiede.fi och avointiede.fi är publicerade den 10.2.2020, tjnk.fi och tenk.fi den 18.6.2020 och julkaisufoorumi.fi den 17.9.2020. Webbplatserna omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

Om vi har felbedömt webbplatsernas tillgänglighet och du hittar brister i detta i vår digitala service ber vi dig kontakta oss, så vi gör vårt bästa för att åtgärda dem.

Du kan ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär eller per e-post: info(at)vastuullinentiede.fi.

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten vastuullinentiede.fi, avointiede.fi, tjnk.fi, tenk.fi, julkaisufoorumi.fi och har uppdaterats 2.2.2022. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt:

  • Omfattas inte av lagstiftningens krav:

    • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018
    • direktsända videor och ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt.
    • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Innehållet i filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) och som har publicerats före 23.9.2018 ges till kunden i tillgängligt format om hen begär det och begäran är skälig.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Du kan ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär eller per e-post: info(at)vastuullinentiede.fiDet kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000