Planering av forskning

Senast uppdaterad 29.1.2020

Planering.

I forskningens inledande skeden bör det redas ut vilken typ av tillstånd eller förhandsprövningar som behövs. Forskningen kommuniceras under hela dess livscykel, och det finns skäl att upprätta en kommunikationsplan redan i planeringsskedet.

 

Senaste artiklar

18.6.2020

Etikprövning är en del av en övergripande och förutseende forskningsetik som syftar till att förutse etiska problem och risker.

14.4.2020

Medicinsk forskning kräver alltid etisk förhandsprövning, humanvetenskaplig forskning i vissa fall. 

28.11.2019

Ett forskningsprogram måste bedömas utgående från den praxis som förekommer inom den specifika vetenskapsgrenen.

2.10.2019

Syftet med datahanteringsplanen är att garantera att forskningsmaterialet är korrekt och håller god kvalitet, samt säkerställa att det återanvänds på ett effektivt sätt.

1.2.2019

YHS Metropolia har utvecklat en modell för faciliterade workshops för den som ställs i sitt arbete med forskning och utveckling.

29.11.2018

Den finländska modellen är en uppskattad pionjärmodell för ett europeiskt system för forskningsetisk självreglering.

29.11.2018

Modell till meritförteckning för forskare följar principerna med god vetenskaplig praxis.