Planering av forskning

Senast uppdaterad 14.9.2023

Planering.

I forskningens inledande skeden bör det redas ut vilken typ av tillstånd eller förhandsprövningar som behövs. Forskningen kommuniceras under hela dess livscykel, och det finns skäl att upprätta en kommunikationsplan redan i planeringsskedet.

 

Senaste artiklar