Modell till meritförteckning för forskare

29.11.2018

Modell till meritförteckning för forskare följar principerna med god vetenskaplig praxis.

En meritförteckning, även kallad CV (curriculum vitæ) är ett sammandrag av en persons studie- och arbetskarriär, akademiska och övriga kvalifikationer. När en sådan förteckning inges som bilaga till ansökningshandlingar ska den ses som ett officiellt dokument, vars uppgifter vid behov måste kunna ledas i bevis.

Forskningsetiska delegationen TENK, Finlands universitet UNIFI rf, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf samt Finlands Akademi har i samråd gjort upp en modell till meritförteckning, som uppfyller kriterierna för god vetenskaplig praxis. Ett syfte med modellmeritförteckningen är att instruera dem som sammanställer förteckningen om de forskningsetiska principerna, så att meriterna visas så komplett som möjligt, i enlighet med sanningen och på ett sätt som möjliggör jämförelser mellan olika sökande. 

I Finland ställer forskningsorganisationer och instanserna som finansierar forskning krav på att de ansökningshandlingar (ansökan, meritförteckning, publikationsförteckning, portfolio) som inlämnas eller uppgörs i respektive forskargemenskap, ska följa principerna med god vetenskaplig praxis. Om det uppstår misstanke om att forskaren överdriver eller förvanskar sina meriter som de framställs i CV, övriga ansökningshandlingar eller översättningarna av dessa, kan fallet behandlas enligt forskningsetiska delegationens anvisningar.


Ytterligare information:

Modell till meritförteckning för forskarehttp://www.tenk.fi/sv/modell-till-meritf%C3%B6rteckning-f%C3%B6r-forskare
Modell till meritförteckning för forskare i pdf-format
Modell till meritförteckning för forskare i doc-format

 

Du kan också vara intresserad av