Tutkijan ansioluettelomalli

18.3.2020

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima, vuonna 2020 päivitetty malli tutkijan ansioluettelosta on hyvän tieteellisen käytännön mukainen.

Ansioluettelo eli CV (curriculum vitae) on kooste henkilön opiskelu- ja työurasta sekä akateemisista ja muista ansioista. Hakuasiakirjoihin liitettynä se on julkinen asiakirja, jossa esitettyjen tietojen tulee olla tarvittaessa todennettavissa.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi. Sillä pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina. Malli on päivitetty vuonna 2020.

Mallilla pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Tutkijan tulee esittää ansioluettelossaan kokonaisuudessaan ne ansiot ja sidonnaisuudet, jotka ovat kullekin hakutilanteelle ja tutkijanuravaiheelle tarkoituksenmukaisia.

Suomessa tutkimusorganisaatiot ja tutkimusta rahoittavat tahot edellyttävät, että niille osoitetut tai niiden tutkijayhteisössä laaditut hakuasiakirjat (hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo, portfolio) noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. Jos epäillään, että tutkija paisuttelee tai vääristelee ansioitaan ansioluettelossa, muissa hakuasiakirjoissa tai niiden käännöksissä, voidaan asia käsitellä tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti epäilynä hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta.


Lisätietoja:

Tutkijan ansioluettelomalli. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2020: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENKin_ansioluettelomalli_2020.pdf

Sinua saattaisi kiinnostaa myös