Tutkimustyö

Viimeksi päivitetty 14.9.2023

Tutkimusetiikka kuuluu tutkijan ammattitaitoon. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on tiedeyhteisön itsesäätelyä. Lainsäädäntö kuitenkin määrittelee tutkimustyön rajat. Avoimen tieteen kulttuuri edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta.

Viimeisimmät artikkelit

13.4.2021

Vastuullisesti tehty tilastollinen analyysi pitää sisällään kriittisen tarkastelun, joka lisää tutkimuksen arvoa ja luotettavuutta.

1.3.2021

Taiteellinen tutkimus löytää ja epäilee.

12.1.2021

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Unifin suositus huomioi kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut tutkimusetiikan kannalta.

1.12.2020

Eri ihmiset näkevät ongelmat eri tavoin sekä käyttävät eri menetelmiä ja toimintatapoja niiden ratkaisemiseksi.

23.9.2020

Suomessa tieteelliset seurat kokoavat yhteen samasta asiasta kiinnostuneita jäseniä eri organisaatioista ja taustoista. Seurauksena julkaistaan, vaikutetaan, tutkitaan ja viestitään.

20.8.2020

Kun tutkittava päättää jättäytyä tutkimuksesta pois, tutkijan täytyy tietää, onko kyseessä osallistumisen keskeyttäminen vai peruuttaminen. Ne vaikuttavat eri tavoin henkilötietojen ja tutkimusaineiston käsittelyyn.

23.8.2019

Sosiaalisesta mediasta kerätyn aineiston käyttöön liittyy ryväs oikeudellisia velvoitteita ja kiperiä tutkimuseettisiä kysymyksiä.

10.6.2019

Henkilötietojen käsittelytaidot ovat tärkeitä, koska harvoin tehdään sellaista tutkimusta, jossa niitä ei käsiteltäisi ollenkaan.

20.8.2018

Miten avoin tiede ja tutkimusetiikka liittyvät toisiinsa?

7.8.2018

ImagOA-oppaasta löytyy tietoa ja selkeää infografiikkaa kuvamateriaalien käytöstä avoimen tieteen kulttuurissa.

3.5.2018

10 kohdan lista tarjoaa tutkijalle työkaluja huolehtia tietosuojasta tutkimustyössä.

17.4.2018

Eettisen harkinnan tulee kattaa koko tutkimusprosessi aiheen ja aineiston valinnasta tutkittavien yksityisyyden pohdintaan ja raportoinnin tapaan.