Artikkelit kirjoittajalta:
Henriikka Mustajoki

15.3.2018

Ennakoivan etiikan avulla tutkimuseettisiä kysymyksiä voidaan järjestelmällisesti ja yhteisöllisesti sekä havainnoida että ratkaista.

20.8.2018

Miten avoin tiede ja tutkimusetiikka liittyvät toisiinsa?