Artikkelit

Vastuullisen tieteen artikkelit

Vastuullisen tieteen artikkelit tarjoavat tietoa siitä, kuinka tutkittua tietoa tuotetaan, julkaistaan ja arvioidaan luotettavasti ja yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Jotta tiede vaikuttaa koko yhteiskunnan hyväksi, toiminnan on oltava vastuullista tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Vastuullisen tieteen artikkeleita tuottavat yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio, Julkaisufoorumi, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Artikkelien julkaisija on Tieteellisten seurain valtuuskunta.  

Vastuullisen tieteen artikkelit olivat osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

Viimeisimmät artikkelit

15.9.2023

Alkuvuodesta 2023 julkaistiin päivitetty ohje hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Päivityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota tiedeyhteisön osallistamiseen.

16.8.2023

Nykylainsäädäntö mahdollistaa tutkijoiden keräämien henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen jakamisen ja käsittelyn lakisääteisin perustein.

15.6.2023

Suomeen ollaan perustamassa RR-keskusta, joka mahdollistaa rekisteröityjen tutkimusraporttien julkaisemisen suomeksi.

2.5.2023

Harppaukset tekoälyn kehittymisessä ovat herättäneet paljon keskustelua sen vaikutuksista esimerkiksi työelämään, opiskeluun ja tieteeseen.

8.4.2022

Ammattikorkeakouluissa tutkimusetiikkakoulutuksella on useita eri kohderyhmiä, jotka tulee huomioida.

14.3.2022

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseurakyselyssä kerättiin tietoa tieteellisten seurojen vastuullisen tieteen toiminnasta.

1.3.2022

Vastuullinen tutkija ajattelee myös tulevia sukupolvia.

20.12.2021

Tutkijalle ja tutkittavalle on väliä sillä, onko tutkittava antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn vai tutkimukseen osallistumiseen, jolloin henkilötietojen käsittelyperusteeksi tarvitaan jokin muu kuin tutkittavan suostumus.

1.11.2021

Tutkijalta vaaditaan taitoja ja herkkyyttä, jotta iäkkäät ja kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentyneet, kuten muistisairaat, eivät jäisi tutkimusten tiedonkeruun ulkopuolelle.

6.9.2021

Tutkimusasetelmasta ja tutkimuksen tavoitteista riippuen eettiseen ennakkoarviointiin on olemassa kaksi eri mahdollisuutta. Mistä tietää, kumpaan oma tutkimus kuuluu?

25.8.2021

Sama rehellisyyteen ja huolellisuuteen liittyvä eettinen ajattelu liittyy kaikkeen tutkimuksen tekemiseen, mutta eri tieteenaloilla kohdataan erilaisia tutkimuksen tekemiseen liittyviä tilanteita.

11.8.2021

Tutkimusaineistojen pelkkä avoimeksi saattaminen ei ole itseisarvo, vaan se on toteutettava vastuullisesti – eikä vastuullinen tutkimusdatan avaaminen tapahdu vahingossa.