Artikkelit

Tutkimuksen elinkaaressa kiertävät suunnittelu, tutkimustyö, julkaiseminen ja jatkokäyttö.

Vastuullisen tieteen artikkelit tarjoavat tietoa siitä, kuinka tutkittua tietoa tuotetaan, julkaistaan ja arvioidaan luotettavasti ja yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Jotta tiede vaikuttaa koko yhteiskunnan hyväksi, toiminnan on oltava vastuullista tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.

Vastuullisen tieteen artikkelit ovat osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021!

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 logo

 

Viimeisimmät artikkelit

1.11.2021

Tutkijalta vaaditaan taitoja ja herkkyyttä, jotta iäkkäät ja kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentyneet, kuten muistisairaat, eivät jäisi tutkimusten tiedonkeruun ulkopuolelle.

6.9.2021

Tutkimusasetelmasta ja tutkimuksen tavoitteista riippuen eettiseen ennakkoarviointiin on olemassa kaksi eri mahdollisuutta. Mistä tietää, kumpaan oma tutkimus kuuluu?

25.8.2021

Sama rehellisyyteen ja huolellisuuteen liittyvä eettinen ajattelu liittyy kaikkeen tutkimuksen tekemiseen, mutta eri tieteenaloilla kohdataan erilaisia tutkimuksen tekemiseen liittyviä tilanteita.

11.8.2021

Tutkimusaineistojen pelkkä avoimeksi saattaminen ei ole itseisarvo, vaan se on toteutettava vastuullisesti – eikä vastuullinen tutkimusdatan avaaminen tapahdu vahingossa.

8.6.2021

Tutkimuksen, tiedonvälityksen ja tietoperusteisen yhteiskunnallisen keskustelun vapaus on kaikkien yhteinen asia.

10.5.2021

Oppijoita on monenlaisia. Avoin oppiminen on osa avointa tiedettä ja suuntaus, joka tähtää helpottamaan kaikkien osallistumista oppimiseen.

29.4.2021

Tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen on oltava vapaaehtoista. 

13.4.2021

Vastuullisesti tehty tilastollinen analyysi pitää sisällään kriittisen tarkastelun, joka lisää tutkimuksen arvoa ja luotettavuutta.

23.3.2021

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin tulisi perustua tutkitulle tiedolle eli ymmärrykselle siitä, missä määrin pystymme vaikuttavuutta todentamaan.

1.3.2021

Taiteellinen tutkimus löytää ja epäilee.

15.2.2021

Kun tieteen merkitystä yksilön elämässä tarkastelee hänestä itsestään päin, tilanne hahmottuu ihmisen tasalta ja ihmisen mittakaavassa.

12.1.2021

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Unifin suositus huomioi kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut tutkimusetiikan kannalta.