Artikkelit

Tutkimuksen elinkaaressa kiertävät suunnittelu, tutkimustyö, julkaiseminen ja jatkokäyttö.

Vastuullisen tieteen artikkelit tarjoavat tietoa siitä, kuinka tutkittua tietoa tuotetaan, julkaistaan ja arvioidaan luotettavasti ja yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Jotta tiede vaikuttaa koko yhteiskunnan hyväksi, toiminnan on oltava vastuullista tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.

Vastuullisen tieteen artikkelit olivat osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

 

Viimeisimmät artikkelit

2.5.2023

Harppaukset tekoälyn kehittymisessä ovat herättäneet paljon keskustelua sen vaikutuksista esimerkiksi työelämään, opiskeluun ja tieteeseen.

8.4.2022

Ammattikorkeakouluissa tutkimusetiikkakoulutuksella on useita eri kohderyhmiä, jotka tulee huomioida.

14.3.2022

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseurakyselyssä kerättiin tietoa tieteellisten seurojen vastuullisen tieteen toiminnasta.

1.3.2022

Vastuullinen tutkija ajattelee myös tulevia sukupolvia.

20.12.2021

Tutkijalle ja tutkittavalle on väliä sillä, onko tutkittava antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn vai tutkimukseen osallistumiseen, jolloin henkilötietojen käsittelyperusteeksi tarvitaan jokin muu kuin tutkittavan suostumus.

1.11.2021

Tutkijalta vaaditaan taitoja ja herkkyyttä, jotta iäkkäät ja kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentyneet, kuten muistisairaat, eivät jäisi tutkimusten tiedonkeruun ulkopuolelle.

6.9.2021

Tutkimusasetelmasta ja tutkimuksen tavoitteista riippuen eettiseen ennakkoarviointiin on olemassa kaksi eri mahdollisuutta. Mistä tietää, kumpaan oma tutkimus kuuluu?

25.8.2021

Sama rehellisyyteen ja huolellisuuteen liittyvä eettinen ajattelu liittyy kaikkeen tutkimuksen tekemiseen, mutta eri tieteenaloilla kohdataan erilaisia tutkimuksen tekemiseen liittyviä tilanteita.

11.8.2021

Tutkimusaineistojen pelkkä avoimeksi saattaminen ei ole itseisarvo, vaan se on toteutettava vastuullisesti – eikä vastuullinen tutkimusdatan avaaminen tapahdu vahingossa.

8.6.2021

Tutkimuksen, tiedonvälityksen ja tietoperusteisen yhteiskunnallisen keskustelun vapaus on kaikkien yhteinen asia.

10.5.2021

Oppijoita on monenlaisia. Avoin oppiminen on osa avointa tiedettä ja suuntaus, joka tähtää helpottamaan kaikkien osallistumista oppimiseen.

29.4.2021

Tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen on oltava vapaaehtoista.