Artikkelit

Tutkimuksen elinkaaressa kiertävät suunnittelu, tutkimustyö, julkaiseminen ja jatkokäyttö.

Viimeisimmät artikkelit

17.4.2018

Mikä jää tutkijan rooliksi, jos koneet jonain päivänä suorittavat suuren osan nyt tutkijalle kuuluvasta työstä?

29.3.2018

Tiedejulkaisemisessa tekijyyteen liittyvät kysymykset saattavat nousta uudelleen keskusteluun.

27.3.2018

Maailmassa on paljon vähemmän objektiivista tietoa kuin luullaan. Sen sijaan on useita hyvin perusteltuja vaihtoehtoisia näkökulmia.

15.3.2018

Vihapuheen kohtaaminen ja torjunta on työsuojeluasia, ei yksittäisen tutkijan henkilökohtainen ongelma ja häpeä.

15.3.2018

Saalistajajulkaisut perivät kirjoittajilta maksun, mutta laiminlyövät tiedekustantajalle kuuluvat tehtävät.

15.3.2018

Vertaisarviointitunnus julkaisussa kertoo, että teksti on vertaisarvioitu yleisesti hyväksyttyjen laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

15.3.2018

Tilaustutkimuksessa tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän intressit voivat vetää eri suuntiin, jolloin etukäteen avoimesti sopiminen on keskeistä.

15.3.2018

Kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja suosituksia julkaisemiseen liittyen.

15.3.2018

Akateeminen tutkimus voi tuottaa tuloksia, jotka keksintöinä ovat patentoitavissa patenttilainsäädännön mukaan.

15.3.2018

Samat tieteenteon säännöt, jotka ohjaavat tutkimustyötä, pätevät tutkimuksesta viestimiseen – myös akateemista yleisöä laajemmalle.

15.3.2018

Tiedekeskukset kutsuvat kävijänsä vuorovaikutukseen ja oppimaan itse tekemällä.

15.3.2018

Tärkeää Tieteen päivillä ovat kohtaamiset yleisön ja tutkijoiden välillä sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä.