Esteettömyysdirektiivi ja e-kirjojen saavutettavuus

27.11.2019

Esteettömyysdirektiivi tuo saavutettavuussääntelyn piiriin esimerkiksi sähköiset kirjat ja niiden lukemiseen käytetyt laitteet ja ohjelmistot.

Saavutettavuus terminä on kuluneen vuoden aikana ollut esillä kasvavissa määrin. Julkista sektoria – mukaan lukien yliopistot ja ammattikorkeakoulut – velvoittava laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan huhtikuun alussa 2019.

Julkisen sektorin toimijoiden on tästedes huomioitava saavutettavuus verkkosivustoillaan, digitaalisissa palveluissaan ja mobiilisovelluksissaan. Kaikenlaisten ihmisten on pystyttävä yhdenvertaisesti käyttämään näitä palveluja riippumatta mahdollisista toimintarajoitteista tai siitä, onko käytössä joitain apuvälineitä.

European Accessibility Act

Säätely ei kuitenkaan pääty julkiseen sektoriin. Huhtikuussa 2019 Euroopan parlamentti hyväksyi niin kutsutun esteettömyysdirektiivin, European Accessibility Actin. Direktiivi tuo saavutettavuussääntelyn piiriin monia uusia tuotteita ja palveluita, esimerkiksi päätelaitteet, asiakaspäätteet, lippuautomaatit, verkkokaupat sekä sähköiset kirjat ja niiden lukemiseen käytetyt laitteet ja ohjelmistot.

Esteettömyysdirektiivin sisältämä sääntely kohdistuu siis myös yksityiseen sektoriin.

Esteettömyysdirektiivi toteuttaa osaltaan YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Direktiivi on tuotava osaksi kansallista lainsäädäntöä 28.6.2022 mennessä, ja se astuu voimaan kesäkuussa 2025. Direktiiviä sovelletaan tuotteisiin ja palveluihin, jotka saatetaan markkinoille 28.6.2025 jälkeen.

Esteettömyysdirektiivin sisältämä sääntely kohdistuu siis myös yksityiseen sektoriin. Direktiivin muotoilussa sisämarkkinoiden näkökulma on huomioitu voimakkaasti. Tällä hetkellä kansalliset säädökset ja noudatetut standardit vaihtelevat suuresti, mikä tekee koko EU:n laajuisilla markkinoilla toimimisen hankalaksi etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Toisaalta direktiivi antaa niin sanotuille mikroyrityksille (alle 10 työntekijää tai alle 2 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto) mahdollisuuden olla noudattamatta sääntelyä.

Saavutettava e-kirja sopii kaikille

Saavutettavaa e-kirjaa pystyvät käyttämään sellaisetkin lukijat, joilta tavallisen printtikirjan lukeminen ei onnistu esimerkiksi näkövamman, vaikean lukivaikeuden tai muun fyysisen tai kognitiivisen rajoitteen vuoksi. He voivat tarvita kirjasta kuunneltavan version joko ihmisen tai koneäänen lukemana tai heidän täytyy voida suurentaa sisältöä tai muuntaa se pistekirjoitukseksi.

Saavutettavassa e-kirjassa on myös mahdolliset kuvat ja kaaviot kuvailtu vaihtoehtoisin tekstein. Käyttäjät voivat mukauttaa kirjan ominaisuuksia, kuten fonttikokoa, värejä tai kontrasteja omien tarpeidensa mukaisiksi.

Eri lähteiden mukaan suomalaisista jopa viidennes hyötyisi saavutettavammista palveluista ja tuotteista esimerkiksi ikääntymisen mukanaan tuomien toimintarajoitteiden takia. 

Saavutettava ja hyvin toteutettu e-kirja sopii ihan kaikille lukijoille, sillä se toimii myös varmemmin erilaisilla alustoilla. Selkeä navigaatio ja looginen käyttöliittymä tekevät e-kirjan lukemisesta jokaiselle miellyttävämmän kokemuksen.

Direktiivi ohjaa koko kulutuspolkua

Esteettömyysdirektiivi on sähköisten kirjojen osalta kattava: se huomioi koko e-kirjojen tuotanto- ja kulutusketjun.

Kesäkuusta 2025 alkaen kuluttajan on pystyttävä hankkimaan ja lukemaan e-kirja huolimatta mahdollisista toimintarajoitteista. Kirjan etsiminen ja löytäminen esimerkiksi verkkokaupasta tai -kirjastosta täytyy onnistua myös avustavan teknologian välityksellä. Kirja on voitava hankkia eli ostaa tai lainata ja sitä täytyy voida lukea lukulaitteella, ohjelmalla taikka mobiilisovelluksella.

Direktiivi vaatii myös, että sekä ääntä että tekstiä sisältävät tuotteet mahdollistavat äänen ja tekstin synkronoinnin ja että navigointi on helppoa, selkeää ja onnistuu myös apuvälineillä. Lukulaitteissa on oltava sisäänrakennettu tekstistä puheeksi -ominaisuus. Lisäksi digitaaliset suojaukset (drm) eivät saa estää avustavan teknologian toimintaa Lisäksi direktiivi edellyttää, että tuotteet sisältävät niiden saavutettavuusominaisuuksista kertovaa metadataa.

Direktiivi ei sido tuottajia formaattiin

Esteettömyysdirektiivi ei viittaa mihinkään tiettyyn formaattiin tai tuotantotapaan. Niihin ei säätelytasolla kannata kantaa ottaakaan, sillä runsaan viiden vuoden aikana tapahtuu tällä rintamalla varmasti monia muutoksia. Esimerkiksi kotien älykaiuttimet ja ylipäänsä tietotekniikan ääniohjaus lisännevät suosiotaan.

Julkaisumuotojen ja standardien kehitystä kannattaakin seurata tarkalla silmällä. Tällä hetkellä epub3 lienee formaatti, joka parhaiten kohtaa direktiivin vaatimukset, mutta täysin ongelmaton sekään ei ole. Esimerkiksi epub-kirjojen saavutettavuuden varmistaminen taitto-ohjelmilla vaatii verrattain edistynyttä osaamista.

Saavutettavuusvaatimukset vaikuttavat julkaisuprosessiin

Vaikka sääntely siintää vasta tulevaisuudessa, on melko selvää, että saavutettavuusvaatimukset tulevat vaikuttamaan koko kirjojen julkaisuprosessiin.

Erityisen tärkeää alan toimijoille on kokonaiskuvan hahmottaminen: Millaisia teknisiä ja tuotannollisia ratkaisuja tarvitaan? Miten saavutettavuusvaatimukset vaikuttavat julkaisuprosessin eri vaiheisiin, tuotteiden jakeluun tai markkinointiin? Tarvitseeko henkilöstön osaamista päivittää? Miten ohjeistaa kirjailijoita?

Uudenlaiset tuotteet – uudet lukijat?

Saavutettavat tuotteet mahdollistavat aivan uusien yleisöiden tavoittamisen. Eri lähteiden mukaan suomalaisista jopa viidennes hyötyisi saavutettavammista palveluista ja tuotteista esimerkiksi ikääntymisen mukanaan tuomien toimintarajoitteiden takia. Jo nyt äänikirjojen suoratoistopalvelut ovat houkutelleet asiakkaikseen runsaasti lukijoita, joilla ei ole ollut tapana ostaa painettuja kirjoja.

Miia Kirsi on saavutettavuusasiantuntija Celiassa.


Lisätietoja:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/882, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.1...

Sinua saattaisi kiinnostaa myös