Artikkelit

Tutkimuksen elinkaaressa kiertävät suunnittelu, tutkimustyö, julkaiseminen ja jatkokäyttö.

Viimeisimmät artikkelit

15.3.2018

Lääketieteellinen tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin, ihmistieteellinen tutkimus tietyissä tapauksissa. 

15.3.2018

Vastuullisen tutkijan ja tutkimuksen tulee olla vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

15.3.2018

Julkisesti esillä olleet valokuvateokset nostivat esiin tutkimuseettisen ongelman tekijänoikeuksien ja yksityisyydensuojan välillä.

15.3.2018

Mitä on tieteellisten artikkelien avoin yhteiskirjoittaminen ja miten tekijyys tai kirjoittajuus silloin määrittyy?

15.3.2018

Tekijyyskiistojen ennaltaehkäisemiseksi TENK suosittelee sopimaan tekijyyden periaatteista hyvissä ajoin.

15.3.2018

Keneltä on kysyttävä suostumus, kun tutkitaan lapsia tai nuoria? Miten vakuuttua siitä, että lapsi tietää, mitä suostumus tarkoittaa?

15.3.2018

Epäily HTK-loukkauksesta tutkitaan tutkimusorganisaatiossa. Päätökseen tyytymätön osapuoli voi pyytää TENKiltä lausunnon.

15.3.2018

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti.

15.3.2018

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on luonut tutkimusetiikan tukihenkilöiden verkoston.

15.3.2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima malli tutkijan ansioluettelosta on hyvän tieteellisen käytännön mukainen.

15.3.2018

Ennakoivan etiikan avulla tutkimuseettisiä kysymyksiä voidaan järjestelmällisesti ja yhteisöllisesti sekä havainnoida että ratkaista.

15.3.2018

Hyvä käytös kuuluu myös hyvään tieteelliseen käytäntöön.