Artikkelit

Tutkimuksen elinkaaressa kiertävät suunnittelu, tutkimustyö, julkaiseminen ja jatkokäyttö.

Viimeisimmät artikkelit

15.3.2018

Ennen tutkimukseen ryhtymistä on selvitettävä, tarvitseeko tutkimus luvan. Lupakäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja tutkimustyypeittäin.

15.3.2018

Avoimen tieteen verkkokurssi on johdanto tutkijoille avoimempaan tieteentekoon ja avoimen tieteen taitojen oppimiseen.

15.3.2018

Lainsäädäntö ohjaa eläinten käyttöä tieteellisiin ja opetuksellisiin tarkoituksiin.

15.3.2018

Kaikille avoin tutkimusetiikan verkkokurssi opettaa pohtimaan tutkimusetiikkaa osana tutkimuksen elinkaarta.

15.3.2018

Suomessa on paljon asetuksia ja lakeja, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen tekoon.

15.3.2018

Nuorelle tutkijalle väitöskirjan ohjaussuhde muodostaa keskeisen tutkimuseettisiin toimintatapoihin sosiaalistumisen ympäristön.

15.3.2018

Julkaisufoorumi on tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Luokitus ei sovellu yksittäisten tutkijoiden arviointiin.

15.3.2018

Tutkimusetiikan tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita voidaan opettaa oikeilla opetusmenetelmillä ja tiedeyhteisöön sosiaalistamisella.

15.3.2018

Tekijänoikeuslaissa suojataan korostuneesti teoksen muotoa, ei asiasisältöä tai ideaa sellaisenaan.

15.3.2018

Hyvää tieteellistä käytäntöä täydentävät muiden tahojen ja eri alojen omat ammattieettiset ohjeet.

15.3.2018

Aineistonhallintasuunnitelman on tarkoitus taata tutkimusaineistojen laadukkuus ja oikeellisuus sekä aineistojen tehokas jatkokäyttö.

15.3.2018

Ammattikorkeakouluissa eettisten toimikuntien toiminta on ihmistieteiden alan tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia.