Artikkelit

Tutkimuksen elinkaaressa kiertävät suunnittelu, tutkimustyö, julkaiseminen ja jatkokäyttö.

Vastuullisen tieteen artikkelit tarjoavat tietoa siitä, kuinka tutkittua tietoa tuotetaan, julkaistaan ja arvioidaan luotettavasti ja yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Jotta tiede vaikuttaa koko yhteiskunnan hyväksi, toiminnan on oltava vastuullista tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.

Viimeisimmät artikkelit

15.3.2018

Saalistajajulkaisut perivät kirjoittajilta maksun, mutta laiminlyövät tiedekustantajalle kuuluvat tehtävät.

15.3.2018

Vertaisarviointitunnus julkaisussa kertoo, että teksti on vertaisarvioitu yleisesti hyväksyttyjen laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

15.3.2018

Tilaustutkimuksessa tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän intressit voivat vetää eri suuntiin, jolloin etukäteen avoimesti sopiminen on keskeistä.

15.3.2018

Kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja suosituksia julkaisemiseen liittyen.

15.3.2018

Akateeminen tutkimus voi tuottaa tuloksia, jotka keksintöinä ovat patentoitavissa patenttilainsäädännön mukaan.

15.3.2018

Samat tieteenteon säännöt, jotka ohjaavat tutkimustyötä, pätevät tutkimuksesta viestimiseen – myös akateemista yleisöä laajemmalle.

15.3.2018

Tiedekeskukset kutsuvat kävijänsä vuorovaikutukseen ja oppimaan itse tekemällä.

15.3.2018

Tärkeää Tieteen päivillä ovat kohtaamiset yleisön ja tutkijoiden välillä sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä.

15.3.2018

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset korostavat tiedeviestinnän nivomista osaksi ammattitaitoista tutkimusta.

15.3.2018

Tiedeviestintää on monenlaista ja monelle yleisölle. Tärkeää on ottaa huomioon vuorovaikutuskumppanin tietotaso.

15.3.2018

Parhaiten tutkittava voidaan tunnistaa nimen perusteella, mutta myös muut tiedot saattavat paljastaa henkilöllisyyden.

15.3.2018

Kaikki tiedeviestintä ei ole nopeatempoista esiintymistä, vaan tarvitaan myös hitaita välineitä.