Artikkelit

Tutkimuksen elinkaaressa kiertävät suunnittelu, tutkimustyö, julkaiseminen ja jatkokäyttö.

Vastuullisen tieteen artikkelit tarjoavat tietoa siitä, kuinka tutkittua tietoa tuotetaan, julkaistaan ja arvioidaan luotettavasti ja yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Jotta tiede vaikuttaa koko yhteiskunnan hyväksi, toiminnan on oltava vastuullista tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.

Viimeisimmät artikkelit

7.5.2018

Muistilista tekijyydestä sopimiseksi auttaa tutkimushankkeen jäseniä huolehtimaan tekijyydestä sopimisesta koko tutkimuksen elinkaaren ajan.

3.5.2018

10 kohdan lista tarjoaa tutkijalle työkaluja huolehtia tietosuojasta tutkimustyössä.

17.4.2018

Eettisen harkinnan tulee kattaa koko tutkimusprosessi aiheen ja aineiston valinnasta tutkittavien yksityisyyden pohdintaan ja raportoinnin tapaan.

17.4.2018

Mikä jää tutkijan rooliksi, jos koneet jonain päivänä suorittavat suuren osan nyt tutkijalle kuuluvasta työstä?

29.3.2018

Tiedejulkaisemisessa tekijyyteen liittyvät kysymykset saattavat nousta uudelleen keskusteluun.

27.3.2018

Maailmassa on paljon vähemmän objektiivista tietoa kuin luullaan. Sen sijaan on useita hyvin perusteltuja vaihtoehtoisia näkökulmia.

15.3.2018

Vihapuheen kohtaaminen ja torjunta on työsuojeluasia, ei yksittäisen tutkijan henkilökohtainen ongelma ja häpeä.

15.3.2018

Saalistajajulkaisut perivät kirjoittajilta maksun, mutta laiminlyövät tiedekustantajalle kuuluvat tehtävät.

15.3.2018

Vertaisarviointitunnus julkaisussa kertoo, että teksti on vertaisarvioitu yleisesti hyväksyttyjen laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

15.3.2018

Tilaustutkimuksessa tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän intressit voivat vetää eri suuntiin, jolloin etukäteen avoimesti sopiminen on keskeistä.

15.3.2018

Kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja suosituksia julkaisemiseen liittyen.

15.3.2018

Akateeminen tutkimus voi tuottaa tuloksia, jotka keksintöinä ovat patentoitavissa patenttilainsäädännön mukaan.