Artikkelit

Tutkimuksen elinkaaressa kiertävät suunnittelu, tutkimustyö, julkaiseminen ja jatkokäyttö.

Viimeisimmät artikkelit

15.3.2018

Tiedekeskukset kutsuvat kävijänsä vuorovaikutukseen ja oppimaan itse tekemällä.

15.3.2018

Tärkeää Tieteen päivillä ovat kohtaamiset yleisön ja tutkijoiden välillä sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä.

15.3.2018

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset korostavat tiedeviestinnän nivomista osaksi ammattitaitoista tutkimusta.

15.3.2018

Tiedeviestintää on monenlaista ja monelle yleisölle. Tärkeää on ottaa huomioon vuorovaikutuskumppanin tietotaso.

15.3.2018

Parhaiten tutkittava voidaan tunnistaa nimen perusteella, mutta myös muut tiedot saattavat paljastaa henkilöllisyyden.

15.3.2018

Kaikki tiedeviestintä ei ole nopeatempoista esiintymistä, vaan tarvitaan myös hitaita välineitä.

15.3.2018

Tieteentekijöille sosiaalinen media mahdollistaa uudella tavalla globaaleihin ja kansallisiin keskusteluihin osallistumisen ja tiedon jakamisen.

15.3.2018

Molempien uskottavuuden kannalta olennaista on, miten journalistit osaavat sijoittaa tutkimuksen kontekstiin ja tutkijat malttavat mielensä.

15.3.2018

Kansalaistiede ei ole vain tutkimusaineistojen keruun joukkoistamista vaan vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämistä.

15.3.2018

Tutkijat huomioivat ja kunnioittavat muiden tutkijoiden työtä ja saavutuksia viittaamalla heidän tuotoksiinsa asianmukaisesti ja selkeästi.

15.3.2018

Tieteen tila -selvityksessä tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta lähestytään tieteen yhteiskunnallisten roolien kautta.

15.3.2018

Tieteellistä ja taiteellista luomista säädellään eri tavoin. Rajankäyntiä käydään molempiin suuntiin.