Artikkelit kirjoittajalta:
Päivi Metsäniemi

14.5.2019

Terveydenhuollon arkipäivässä syntyy tietoa, jota voitaisiin käyttää vielä paljon enemmän päätöksenteon tukena.