Artikkelit kirjoittajalta:
Jyrki Kettunen

6.9.2021

Tutkimusasetelmasta ja tutkimuksen tavoitteista riippuen eettiseen ennakkoarviointiin on olemassa kaksi eri mahdollisuutta. Mistä tietää, kumpaan oma tutkimus kuuluu?

15.3.2018

Ennen tutkimukseen ryhtymistä on selvitettävä, tarvitseeko tutkimus luvan. Lupakäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja tutkimustyypeittäin.