Artikkelit kirjoittajalta:
Jyrki Kettunen

15.3.2018

Ennen tutkimukseen ryhtymistä on selvitettävä, tarvitseeko tutkimus luvan. Lupakäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja tutkimustyypeittäin.