Artikkelit kirjoittajalta:
Päivi Topo

1.11.2021

Tutkijalta vaaditaan taitoja ja herkkyyttä, jotta iäkkäät ja kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentyneet, kuten muistisairaat, eivät jäisi tutkimusten tiedonkeruun ulkopuolelle.