Rekisteröidyt tutkimusraportit – Myös suomalainen tutkimus ansaitsee RR-keskuksen

15.6.2023
Kuva, jossa lukee "Vastuullisen tieteen artikkeli".

Suomeen ollaan perustamassa RR-keskusta, joka mahdollistaa rekisteröityjen tutkimusraporttien julkaisemisen suomeksi.

Vertaisarviointi puhuttaa aina. Samalla kun osa tutkijoista keskustelee vakavasti koko vertaisarviointiprosessin lopettamisesta, kunnioitettu lääketieteen eLife-lehti päätti hiljattain pitää pelkän vertaisarvioinnin ja lopettaa hyväksymis- ja hylkäyspäätösten tekemisen kokonaan.

Tavallisesti julkaisemista ja arviointia käsittelevät kohut unohtuvat nopeasti, mutta yksi on tullut jäädäkseen: rekisteröidyt tutkimusraportit (englanniksi Registered Reports, RR).

Rekisteröityjen tutkimusraporttien idea nousi alkujaan psykologian ja neurotieteiden uskottavuuskriisistä vuosikymmenisen sitten. Kun tutkijat tajusivat, että ”oikeanlaisten” tulosten metsästys ja raportointi olivat johtaneet moniin ongelmallisiin tutkimus- ja julkaisukäytäntöihin, nousi akuutti tarve parantaa tutkimuksen laatua ja läpinäkyvyyttä.

Ratkaisuksi kehitettiin rekisteröidyt tutkimusraportit, jotka ovat tavallisia tutkimusartikkeleita yhdellä erotuksella: ne vertaisarvioidaan sekä ennen analyysejä että niiden jälkeen.

RR-tutkimuksen prosessi

Ensimmäisellä arviointikierroksella RR-tutkimuksissa arvioidaan tavallisesti vain johdanto ja menetelmät (tai vastaavat osiot). Tutkijat kirjoittavat ensimmäisen puolikkaan artikkelista ennen kuin ryhtyvät keräämään tai analysoimaan aineistoa, ja suunnitelma arvioidaan tavanomaisen vertaisarvioinnin periaattein.

Koska tässä vaiheessa tulokset eivät ole vielä tiedossa, oleellista on suunnitelman laatu: Ovatko tutkimuskysymykset järkeviä? Onko tutkijatiimi ottanut huomioon relevantin kirjallisuuden, ja pystyvätkö esitetyt menetelmät antamaan informatiivisia vastauksia?

Kun ensimmäinen vertaisarvio on läpäisty ja tutkimus saa puoltavan lausunnon (englanniksi in-principle acceptance), artikkelin ensimmäinen puolisko ”lukitaan” ja tutkijat suorittavat tutkimuksen, jonka valmistuttua siirrytään toiselle vertaisarviointikierrokselle.

Artikkelia ei tämän jälkeen enää voida hylätä tulosten vuoksi: arvioinnin kohteena on lähinnä se, ovatko tutkijat noudattaneet sovittua suunnitelmaa. Samalla kun tutkijoiden ei tarvitse pelätä hylkäystä nollatulosten ja muiden kiinnostukseen perustuvien kriteerien vuoksi, tavanomaiset hylkäykseen johtavat aineistolliset ja menetelmälliset puutteet eivät ole huolena arvioijille.

Kaksivaiheisen arviointiprosessin myötä ei ole yllättävää, että Nature Human Behaviour -lehdessä julkaistu raportti löysi hiljattain RR-tutkimusten päihittävän tavanomaiset julkaisut kaikilla käytössä olleilla 19 mittarilla.

Ilmiön tuoreudesta johtuen tulokset ovat luonnollisesti alustavia, mutta muun muassa tieteen lippulaiva Nature ottanut ne tosissaan. Nature päätti alkuvuonna 2023 myös itse alkaa julkaisemaan RR-tutkimusta. Tällä hetkellä RR-tutkimuksia julkaisee yli 300 tieteellistä lehteä.

Suomen RR-keskus

Rekisteröityjen tutkimusraporttien julkaiseminen suomeksi ei ole toistaiseksi ole ollut mahdollista, koska suomenkieliset tieteelliset lehdet eivät vielä tarjoa tutkijoille RR-vaihtoehtoa.

Puutteen korjaamiseksi Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus on yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kanssa parhaillaan perustamassa RR-keskusta, joka pyrkii ratkaisemaan tilanteen keskitetysti: sen sijaan, että jokaisen suomalaisen tieteellisen lehden tulisi rakentaa oma RR-prosessi itse, RR-keskus tarjoaa avoimille RR-arvioinnille alustan ja lehdet voivat toimia RR-artikkelien julkaisijoina. Lehtien omia, perinteisten artikkelien arviointeja RR-keskus ei kosketa lainkaan.

RR-keskus toimii samalla periaatteella kuin Peer Community in Registered Reports (PCI RR), joka pyörittää englanninkielisten RR-tutkimusten arviointia. RR-keskus ei ole tieteellinen lehti vaan vertaisarviointialusta. Tutkijat lähettävät sinne käsikirjoituksen samalla tavalla kuin tieteelliseen lehteen, mutta RR-keskus ei toimi julkaisijana.

Jokaiselle käsikirjoitukselle valitaan ”suosittelija”, joka toimittajan tavoin vastaa työn arvioinnista. Jos lopputulos on puoltava, prosessin lopuksi JYX-tietokanta tekee julkiseksi käsikirjoituksen, kaikki sen arviot sekä puoltavan suosituksen. Tutkijat voivat halutessaan sopia lehtien kanssa julkaisusta tai pitäytyä sisällöllisesti identtisessä JYX-versiossa.

RR-keskus hakee lisäksi erillistä oikeutta käyttää julkaisuissaan TSV:n vertaisarviointitunnusta. Se varmistaa, että kaikki prosessin läpäisseet tutkimukset tunnustetaan tieteellisesti huolimatta siitä, julkaistaanko ne yhteistyölehdessä vai ei.

Yhteistyömahdollisuuksia tutkijoille ja tieteellisille lehdille

Tämän kirjoituksen myötä kutsumme kaikki kiinnostuneet Suomen tutkijat ja tieteelliset lehdet avoimeen yhteistyöhön RR-keskuksen kanssa.

Kaikki tieteellistä tutkimusta suomeksi julkaisevat lehdet voivat osallistua RR-keskuksen toimintaan yhteistyökumppaneina. Yhteistyökumppanina toimivasta lehdestä kutsutaan asiantuntijoita osaksi kyseisen alan tutkimusten RR-arviointia. Lehti tulee niinikään saamaan ilmoituksen kaikista arvioinnin läpäisseistä tutkimuksista heidän tieteenalallaan, minkä jälkeen he voivat sopia tutkijoiden kanssa julkaisusta. On huomattavaa, että myös laadullisiin menetelmiin ja eksploratiiviseen tutkimukseen suuntautuneet alat voivat hyötyä huomattavasti RR-prosessista.

RR-keskus tarjoaa tutkijoille kaksi mahdollisuutta osallistua toimintaan: suosittelijan ja vertaisarvioijan tehtävät. Kuka tahansa väitellyt tutkija voi listautua vertaisarvioijaksi ja osallistua oman alansa tutkimusten arviointiin. Suosittelijan roolissa tutkija ottaa vastuun koko arviointiprosessin pyörittämisestä, minkä vuoksi jokaisen suosittelijan on läpäistävä PCI RR -keskuksen ylläpitämä RR-testi. Näin varmistetaan, että kaikki tutkimukset saavat laadukkaan käsittelyn RR-keskuksessa.

Veli-Matti Karhulahti on dosentti ja yliopistotutkija Jyväskylän yliopistossa.

Vastuullisen tieteen artikkelit tarjoavat tietoa siitä, kuinka tutkittua tietoa tuotetaan, julkaistaan ja arvioidaan luotettavasti ja yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Niitä tuottavat yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio, Julkaisufoorumi, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Artikkelien julkaisija on Tieteellisten seurain valtuuskunta.  

Sinua saattaisi kiinnostaa myös