Tietoa sivusta

Viimeksi päivitetty 10.1.2024

Vastuullinen tiede  mitä se on?

Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.

Vastuullinen tiede yhdistää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja sen yhteydessä toimivien tutkimuksen tukielimien – Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation, Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) – toimintoja ja viestintää. 

Vastuullinentiede.fi on sivustoperhe, jota ylläpitävät edellä mainitut vastuullisen tieteen toimijat. Näiltä sivuilta löydät kootusti yhteiset toimintomme sekä pääset siirtymään jokaisen toimijan omille sivuille. Sivustoperheen sivuilla (avointiede.fi, julkaisufoorumi.fi, tenk.fi, tjnk.fi ja vastuullinentiede.fi) 1.1.2021 jälkeen julkaistu materiaali on lisensoitu CC BY 4.0  -lisenssillä, ellei toisin ole mainittu

Sivustolta löydät myös Vastuullinen tiede -artikkelit, jotka toimivat oppaina tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä. Artikkeleissa tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyvät käytänteet yhdistyvät osaksi avoimen tieteen kulttuuria ja vastuullista tutkimuksen arviointia.

Voit lukea enemmän vastuullisen tieteen toiminnasta ja toimijoista TSV:n sivuilta.

Toiminnan rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteystiedot

Jos haluat antaa palautetta sivustosta, sen voi lähettää verkkolomakkeella

Vastuullisen tieteen löytää myös viestipalvelu X:stä (entinen Twitter): @VastTiede

Avoin tiede

avointiede(at)tsv.fi
Facebook: Avointiede
Viestipalvelu X (entinen Twitter): @Avointiede
YouTube: Avoin tiede

Julkaisufoorumi

julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Tiedonjulkistaminen neuvottelukunta (TJNK)

info(at)tjnk.fi
Facebook: Tiedonjulk
Viestipalvelu X (entinen Twitter): @tiedonjulk

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

tenk(at)tenk.fi

Vastuullisen tieteen artikkelit

Yhteyshenkilö Tieteellisten seurain valtuuskunnan viestintäpäällikkö Anna Kotaviita: anna.kotaviita(at)tsv.fi.