Om webbplatsen

Senast uppdaterad 10.1.2024

Ansvarsfull forskning, vad är det?

Ansvarsfull forskning främjar ett tillförlitligt och gemensamt godtagbart sätt att producera, publicera och bedöma forskningsresultat. Den stöder en öppen, närvarande och tillämplig vetenskap i samhället.

Webbplatsen Ansvarsfull forskning fungerar som ett gemensamt forum för verksamheten och kommunikationen i Vetenskapliga samfundens delegation och de stödorgan för forskning som fungerar i anslutning till den – Samordningen av Öppen vetenskap, Publikationsforum, Delegationen för informationsspridning, Forskningsetiska delegationen. 

Webbplatsen Ansvarsfull forskning upprätthålls av de ovan nämnda aktörerna inom ansvarsfull forskning. På webbplatsen finns en sammanfattning av våra gemensamma funktioner och via sidan kan du gå till de enskilda aktörernas egna webbplatser. Material som publicerats på webbfamiljen Ansvarsfull forskning (avointiede.fi, julkaisufoorumi.fi, tenk.fi, tjnk.fi och vastuullinentiede.fi) efter 1.1.2021 är licensierat med en CC BY 4.0-licens om inte annat anges. 

På webbplatsen finns också artiklar om ansvarsfull forskning, vilka fungerar som guider i god praxis inom forskningsetik och vetenskapskommunikation i det finländska vetenskapssamfundet. I artiklarna om forskningsetik och vetenskapskommunikation införlivas god praxis som en del av en öppen vetenskapskultur och bedömningen av ansvarsfull forskning.

Verksamheten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Kontakta oss

Öppen vetenskap

avointiede(at)tsv.fi
Facebook: Avointiede
Twitter: @Avointiede
YouTube: Avoin tiede

Publikationsforum

julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Delegationen för informationsspridning (TJNK)

info(at)tjnk.fi
Facebook: Tiedonjulk
Twitter: @tiedonjulk

Forskningsetiska delegationen (TENK)

tenk(at)tenk.fi

Artiklarna om ansvarsfull forskning

anna.kotaviita(at)tsv.fi
Twitter: @VastTiede