Publicering

Senast uppdaterad 14.9.2023

Publicering.

Öppenhet och offentlighet gör forskningen till vetenskap. Vetenskapskommunikationen är vetenskapssamfundens interna och externa informationsförmedling och interaktion. Att kommunicera om vetenskap handlar inte bara om att förmedla forskningsresultat. Ansvarsfull vetenskapskommunikation ökar förtroendet för vetenskaplig information. Vetenskapliga publikationer är ett viktigt sätt för forskare att meritera sig, och därför är det av stor betydelse att upphovsmannaskapet fastställs så att det belönar forskarna på ett rättvist sätt.

Senaste artiklar