Återanvändning

Senast uppdaterad 14.9.2023

Återanvändning.

När data sparats och arkiverats korrekt, och därefter öppnas på rätt sätt, är de till nytta för nya undersökningar, undervisning och studier. Att kommunicera i rätt tid, på rätt sätt och till rätt målgrupp främjar användningen av forskningsresultat som underlag för beslutsfattande.

Senaste artiklar

18.8.2021

Utvärdering av forskningens samhälleliga genomslag bör grunda sig på forskningsbaserad kunskap, dvs. på förståelsen för i vilken mån vi kan verifiera genomslaget.

17.6.2021

Den ansvarsfulla forskaren tänker även på kommande generationer.

20.4.2021

För att kunna beakta även annat än publiceringsuppgifter i meriteringen och bedömningen av forskare krävs att uppgifterna ansvarsfullt sammanställs på ett ställe där de är lättillgängliga.

30.3.2021

Den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare innehåller anvisningar om hur en forskarutvärdering genomförs ansvarsfullt från början till slut.

8.12.2020

Det är synnerligen arbetsamt att hitta specialister inom ett visst fackområde i Finland. Lyckligtvis planeras ett nationellt forskarregister som kommer att underlätta situationen.

10.3.2020

Behandlingen av störande feedback är inte bara den sakkunnigas problem, utan ett ärende som berör hela arbetsplatsen. Det har öppnats en ny webbplats som ger stöd och råd i ärendet.

10.1.2020

Produktion av tillgängliga innehåll och tjänster ligger i allas intresse – men är också ett i lagen föreskrivet krav.

20.6.2019

FAIR innebär att forskningens källmaterial, metoder och dataprodukter ska vara möjliga att hitta, komma åt, flytta eller kombinera och återanvända.

3.5.2019

Om forskare och andra experter drar sig undan debatten kommer den offentliga spelplanen att erövras av andra. Tveka alltså inte!

24.1.2019

Vilka saker bör beaktas i god tid när man tänker på att publicera forskningsdata?

24.1.2019

Vetenskapen får genomslag också genom att stödja det samhälleliga beslutsfattandet, kunskapsbaserat ledarskap och utvecklingen av arbetsmetoder.

24.1.2019

Forskningspersoner kan enklast identifieras utgående från namn, men också andra uppgifter kan avslöja identiteten.