Återanvändning

Återanvändning.

När data sparats och arkiverats korrekt, och därefter öppnas på rätt sätt, är de till nytta för nya undersökningar, undervisning och studier. Att kommunicera i rätt tid, på rätt sätt och till rätt målgrupp främjar användningen av forskningsresultat som underlag för beslutsfattande.

Senaste artiklar

10.3.2020

Behandlingen av störande feedback är inte bara den sakkunnigas problem, utan ett ärende som berör hela arbetsplatsen. Det har öppnats en ny webbplats som ger stöd och råd i ärendet.

10.1.2020

Produktion av tillgängliga innehåll och tjänster ligger i allas intresse – men är också ett i lagen föreskrivet krav.

20.6.2019

FAIR innebär att forskningens källmaterial, metoder och dataprodukter ska vara möjliga att hitta, komma åt, flytta eller kombinera och återanvända.

3.5.2019

Om forskare och andra experter drar sig undan debatten kommer den offentliga spelplanen att erövras av andra. Tveka alltså inte!

24.1.2019

Vilka saker bör beaktas i god tid när man tänker på att publicera forskningsdata?

24.1.2019

Vetenskapen får genomslag också genom att stödja det samhälleliga beslutsfattandet, kunskapsbaserat ledarskap och utvecklingen av arbetsmetoder.

24.1.2019

Forskningspersoner kan enklast identifieras utgående från namn, men också andra uppgifter kan avslöja identiteten.

29.11.2018

Rapporten Vetenskapens tillstånd närmar sig vetenskapens samhälleliga genomslag genom vetenskapens samhällsroller.