Återanvändning

Senast uppdaterad 14.9.2023

Återanvändning.

När data sparats och arkiverats korrekt, och därefter öppnas på rätt sätt, är de till nytta för nya undersökningar, undervisning och studier. Att kommunicera i rätt tid, på rätt sätt och till rätt målgrupp främjar användningen av forskningsresultat som underlag för beslutsfattande.

Senaste artiklar