Artiklar från författaren:
Risto Alatarvas

24.1.2019

Vetenskapen får genomslag också genom att stödja det samhälleliga beslutsfattandet, kunskapsbaserat ledarskap och utvecklingen av arbetsmetoder.