Forskningsarbetet

Forskningsarbetet.

Forskningsetik ingår i forskarens yrkesfärdigheter. Tillämpningen av god vetenskaplig praxis utgör en del av vetenskapssamfundets självkontroll. Forskningsarbetets gränser fastställs dock av lagstiftningen. En öppen vetenskapskultur främjar vetenskapen och dess genomslag.

Senaste artiklar

9.9.2020

Användningen av material som hämtats ur sociala medier är förenad med en stor mängd rättsliga skyldigheter och kvistiga forskningsetiska frågor.

20.12.2019

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds inom forskningsorganisationen.

25.2.2019

Forskaren måste referera till egna tidigare arbeten lika samvetsgrant och ärligt som till andra forskares arbete.

14.2.2019

Hur förhåller sig öppen vetenskap till forskningsetik?

31.1.2019

Denna punktlista ger forskare nyttig information om dataskydd.

29.11.2018

Den etiska bedömningen ska omfatta hela forskningsprocessen.

29.11.2018

Vad blir forskarens roll om maskinerna en dag utför största delen av det som idag är forskarnas arbete?

29.11.2018

I Finland finns många lagar och förordningar som kan påverka forskningen.

29.11.2018

Forskningsetiska delegationen har skapat ett nätverk av stödpersoner för forskningsetik.

29.11.2018

Nätkursen i öppen vetenskap introducerar forskare till ett öppnare sätt att bedriva vetenskap, samt därtill hörande färdigheter.

29.11.2018

Nätkursen i forskningsetik lär deltagarna att reflektera över forskningsetik som en del av forskningens livscykel.

29.11.2018

God vetenskaplig praxis kompletteras med andra professionella och etiska riktlinjer.