Forskningsarbetet

Senast uppdaterad 14.9.2023

Forskningsarbetet.

Forskningsetik ingår i forskarens yrkesfärdigheter. Tillämpningen av god vetenskaplig praxis utgör en del av vetenskapssamfundets självkontroll. Forskningsarbetets gränser fastställs dock av lagstiftningen. En öppen vetenskapskultur främjar vetenskapen och dess genomslag.

Senaste artiklar