Artiklar från författaren:
Henrik Rydenfelt

29.11.2018

Vad blir forskarens roll om maskinerna en dag utför största delen av det som idag är forskarnas arbete?