Nyheter
Evenemang

Vårdagarna i öppen vetenskap 2021

Vårdagarna i öppen vetenskap ordnas online 4.–5.5.2021. Årets tema är öppenhetens pris, och evenemanget ordnas på finska och engelska.

ENRIO 2020 Congress on Research Integrity Practice

Finnish National Board on Research Integrity TENK organises the first European congress on research integrity. The ENRIO 2020 Congress on Research Integrity Practice takes place in Helsinki and Espoo, Finland, on 5-7 October 2020.

Åbo bokmässa 2021

Åbo Bokmässa arrangeras 1. – 3.10.2021.

Också Delegationen för informationsspridning deltar på mässan med program. Mer information kommer när temat publiceras i vår.

Centrala publikationer

God vetenskaplig praxis (GVP)

Forskningsetiska delegationen i samråd med det finländska vetenskapssamfundet har publicerat de forskningsetiska anvisningarna om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den, dvs. GVP-anvisningarna.

Rekommendationer om vetenskapsfostran

Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran (Delegationen för informationsspridning och Vetenskapliga samfundens delegation 2021).

Content markup

Ansvarsfull forskning främjas av

Öppen vetenskap logo.

Öppen vetenskap ökar tillgången till forskning. Den finska samordningen av öppen vetenskap främjar en ansvarsfull öppenhet i fråga om forskningskultur, forskningsdata, publikationer och undervisning med hela forskarsamfundet.

www.avointiede.fi/sv

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan logo.

Delegationen för informationsspridning (TJNK)  är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

www.tjnk.fi/sv

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan logo.

Forskningsetiska delegationen (TENK) som utses av undervisnings- och kulturministeriet främjar god vetenskaplig praxis, förebygger oredlighet I forskningen och främjar den forskningsetiska debatten och informationen I Finland.

www.tenk.fi/sv

Publikationsforum logo.

Publikationsforumet är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder forskningens kvalitetsbedömning.

www.julkaisufoorumi.fi/sv