Instruktioner för Publikationsforum-klassificeringen 2019

24.5.2019
Kuvituskuva.

Publikationsforumet (JUFO) är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder forskningens kvalitetsbedömning.

Instruktioner innehåller rekommendationer utarbetade av en styrgrupp tillsatt av styrelsen för de Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) för ansvarsfull användning av JUFO-klassificeringen som redskap för utvärderingen av forskning.

Läs instruktioner.

Du kan också vara intresserad av