Om artiklarna

Senast uppdaterad 10.1.2024

Artiklarna om ansvarsfull forskning erbjuder information om hur forskningsbaserad kunskap produceras, publiceras och utvärderas på ett vederhäftigt och överenskommet sätt. Dessa populärt hållna webbartiklar erbjuder tips, råd och stöd till alla som arbetar med vetenskap och forskning. Materialet är utarbetat för finländska förhållanden och berättar för den allt mer internationaliserade forskarkåren i Finland, liksom för forskare utanför Finlands gränser, om det finländska sättet att bedriva vetenskap.

Artikelproduktionen började i projektet Vastuullinen tiede år 2018. Projektet var gemensamt för Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen och var finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation.

Idag är det Samordningen av öppen vetenskap, Publikationsforum, Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen som främjar ansvarsfull forskning och producerar artiklar. Utgivare är Vetenskapliga samfundens delegation.

Materialet på webbplatsen är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell-licens, om inget annat anges. Du kan kopiera, bearbeta och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format, på villkor att du anger källan på korrekt sätt, länkar till licensen och markerar om du gjort ändringar i materialet.

Den internationella publikationskoden för artiklarna om ansvarsfull forskning är ISSN 2490-2004.

Dataskydd

Läs mera om vår dataskydd.

Tillgänglighet

Berätta för oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på denna webbplats. Du kan ta kontakt per responsblankett eller per e-post. Läs mera på sidan med vårt tillgänglighetsutlåtande.

Kontakt

anna.kotaviita(at)tsv.fi
Twitter: @VastTiede