Om artiklarna

Artiklarna på webbplatsen Ansvarsfull forskning förenar god praxis inom forskningsetik och vetenskapskommunikation med en öppen vetenskapskultur. Materialet är utarbetat för finländska förhållanden och berättar för den allt mer internationaliserade forskarkåren i Finland, liksom för forskare utanför Finlands gränser, om det finländska sättet att bedriva vetenskap.

Artikelproduktionen började i projektet Vastuullinen tiede. Projektet är gemensamt för Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation.

Materialet på webbplatsen är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell-licens, om inget annat anges. Du kan kopiera, bearbeta och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format, på villkor att du anger källan på korrekt sätt, länkar till licensen och markerar om du gjort ändringar i materialet.

Den internationella publikationskoden för artiklarna om ansvarsfull forskning är ISSN 2490-2004.

Feedback

Vi tar gärna emot feedback om webbplatsen. Ta kontakt om du har ett ämne för en artikel!

Dataskydd

Läs mera om vår dataskydd.

Kontakt

info@vastuullinentiede.fi
Twitter: @VastTiede