Nätkurs i öppen vetenskap

29.11.2018

Nätkursen i öppen vetenskap introducerar forskare till ett öppnare sätt att bedriva vetenskap, samt därtill hörande färdigheter.

Öppenhet är en del av ansvarsfull vetenskap. Att öka vetenskapens öppenhet kräver dock nya färdigheter bland forskarna, liksom förändringar i forskningssamfundets verksamhetskultur. Dessa färdigheter är nya för många forskare, och en öppnare forskningskultur känns främmande. Nätkursen i öppen vetenskap introducerar forskare till ett öppnare sätt att bedriva vetenskap, samt därtill hörande färdigheter. Utgångspunkten är öppnare vetenskapsarbete inom det egna forskningssamfundet. 

Kursen behandlar följande delområden inom öppen vetenskap:

 • Vad är öppen vetenskap och varför är den viktig?
 • Öppen publicering (open access) och dess olika former
 • Hur väljer jag det bästa sättet att publicera öppet?
 • Vad är rovpublikationer och hur undviker jag dem?
 • Öppnare kollegial granskning
 • Mot öppnare data med hjälp av datahantering
 • Alternativ för förvaring av öppna data
 • Juridiska frågor kring öppna data
 • Dataskydd och licenser ur forskarens synvinkel
 • Hur öka forskningsprocessens transparens?
 • Forskningssamarbete
 • Medborgarvetenskap
 • Vetenskapskommunikation

Kursen är öppet tillgänglig för självstudier, och universiteten använder också kursen som en del i sin egen undervisning. Du kan logga in på plattformen med HAKA-koder.

Kursen skapades 2016–2017 som ett samarbete mellan Finlands doktorandskolor, undervisnings- och kulturministeriet samt Vetenskapliga samfundens delegation. Kursen uppdateras och underhålls av Helsingfors universitet.


Ytterligare information:

Nätkursen i öppen vetenskap: www.findocnet.fi

Du kan också vara intresserad av