Avoimen tieteen verkkokurssi

15.3.2018

Avoimen tieteen verkkokurssi on johdanto tutkijoille avoimempaan tieteentekoon ja avoimen tieteen taitojen oppimiseen.

Tieteen avoimuus on osa vastuullista tiedettä. Tieteen avaaminen vaatii kuitenkin taitoja ja muutoksia tutkimusyhteisön toimintakulttuurissa. Nämä taidot ovat monelle tutkijalle uusia ja avoimempi tutkimuskulttuuri vieras. Avoimen tieteen verkkokurssi on johdanto tutkijoille avoimempaan tieteentekoon ja avoimen tieteen taitojen oppimiseen. Lähtökohtana on avoimemman tieteen tekeminen omassa tutkimusyhteisössä. 

Kurssilla käsitellään seuraavia avoimen tieteen osa-alueita:

 • Mitä on avoin tiede ja miksi se on tärkeää?
 • Avoin julkaiseminen (open access) ja sen eri muodot
  • Miten valitsen parhaan tavan julkaista avoimesti?
 • Saalistavat julkaisut ja miten niitä voi välttää?
 • Avoimempi vertaisarviointi
 • Kohti avoimempia aineistoja datanhallinnan avulla
 • Avoimen aineiston säilyttämisen vaihtoehdot
 • Avoimien aineistojen juridiset kysymykset
  • Tietosuoja ja lisenssoinnit tutkijan näkökulmasta
 • Kuinka lisätä tutkimusprosessin avoimuutta?
  • Tutkimusyhteistyö
  • Kansalaistiede
  • Tiedeviestintä

Kurssi on avoimesti saatavilla itseopiskelua varten, ja myös yliopistot käyttävät kurssia osana omaa koulutustaan. Alustalle voi kirjautua HAKA-tunnuksin.

Kurssi toteutettiin kaikkien Suomen tohtorikoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistyönä 2016–2017. Kurssin päivityksestä ja ylläpidosta vastaa Helsingin yliopisto.


Lisätietoja:

Avoimen tieteen verkkokurssi: www.findocnet.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös