Artiklar från författaren:
Reetta Muhonen

18.8.2021

Utvärdering av forskningens samhälleliga genomslag bör grunda sig på forskningsbaserad kunskap, dvs. på förståelsen för i vilken mån vi kan verifiera genomslaget.