Artiklar från författaren:
Arja Kuula-Luumi

24.1.2019

Forskningspersoner kan enklast identifieras utgående från namn, men också andra uppgifter kan avslöja identiteten.