Artiklar från författaren:
Anna-Sofia Ruth

4.2.2019

”Rovförläggare” tar ut författaravgifter, men sköter inte till vetenskapsförlag hörande uppgifter.

27.1.2020

Att en publikation fått märket för kollegial granskning innebär att texten genomgått kollegial granskning i enlighet med allmänt godtagna kvalitetsstandarder och etiska standarder.

6.3.2019

Publikationsforum är ett system för klassificering av publikationskanaler. Dess syfte är att stödja kvalitetsbedömning av forskning.