Artiklar från författaren:
Sanna-Kaisa Spoof

29.11.2018

Den finländska modellen är en uppskattad pionjärmodell för ett europeiskt system för forskningsetisk självreglering.