Artiklarna

animaatio

Artiklarna om ansvarsfull forskning erbjuder information om hur forskningsbaserad kunskap produceras, publiceras och utvärderas på ett vederhäftigt och överenskommet sätt. För att vetenskapen ska verka hela samhället till gagn bör verksamheten vara ansvarsfull i forskningens alla skeden.

Senaste artiklar

13.11.2019

Att bemöta och bekämpa hatretorik är en arbetarskyddsfråga – inte den enskilda forskarens personliga problem och skam.

2.10.2019

Syftet med datahanteringsplanen är att garantera att forskningsmaterialet är korrekt och håller god kvalitet, samt säkerställa att det återanvänds på ett effektivt sätt.

20.6.2019

FAIR innebär att forskningens källmaterial, metoder och dataprodukter ska vara möjliga att hitta, komma åt, flytta eller kombinera och återanvända.

14.6.2019

Vetenskapskommunikation kan vara av många slag och riktas till många grupper. Det viktiga är att ta hänsyn till interaktionspartnerns kunskapsnivå.

3.5.2019

Om forskare och andra experter drar sig undan debatten kommer den offentliga spelplanen att erövras av andra. Tveka alltså inte!

24.4.2019

Öppen publicering har uppenbara fördelar men väcker också befogad oro.

6.3.2019

Publikationsforum är ett system för klassificering av publikationskanaler. Dess syfte är att stödja kvalitetsbedömning av forskning.

25.2.2019

Forskaren måste referera till egna tidigare arbeten lika samvetsgrant och ärligt som till andra forskares arbete.

14.2.2019

Hur förhåller sig öppen vetenskap till forskningsetik?

4.2.2019

”Rovförläggare” tar ut författaravgifter, men sköter inte till vetenskapsförlag hörande uppgifter.

1.2.2019

YHS Metropolia har utvecklat en modell för faciliterade workshops för den som ställs i sitt arbete med forskning och utveckling.

31.1.2019

Denna punktlista ger forskare nyttig information om dataskydd.