Etiska råd för publicering

29.11.2018

Nationella och internationella riktlinjer och rekommendationer om publicering.

Det finns många riktlinjer för publicering, till exempel

Riktlinjer för vetenskaplig publicering utanför Finland:

Du kan också vara intresserad av