Artikkelit

Tutkimuksen elinkaaressa kiertävät suunnittelu, tutkimustyö, julkaiseminen ja jatkokäyttö.

Vastuullisen tieteen artikkelit tarjoavat tietoa siitä, kuinka tutkittua tietoa tuotetaan, julkaistaan ja arvioidaan luotettavasti ja yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Jotta tiede vaikuttaa koko yhteiskunnan hyväksi, toiminnan on oltava vastuullista tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.

Vastuullisen tieteen artikkelit olivat osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

 

Viimeisimmät artikkelit

15.3.2018

Suomessa toimii useita eettisiin kysymyksiin erikoistuneita asiantuntijatahoja.

15.3.2018

Jos tutkijat ja muut asiantuntijat vetäytyvät keskustelusta, julkisuuden pelikentän valtaavat muut. Rohkeasti mukaan siis!

15.3.2018

Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon nykyaikainen asiantuntijatieto kaikessa monimuotoisuudessaan.

15.3.2018

Avoimen julkaisemisen edut ovat ilmeiset, mutta asiaan liittyy myös oikeutettua huolta.

15.3.2018

ORCID on tutkijan oma uniikki tunniste, joka auttaa määrittämään tutkijan tekijyyden selkeästi.

15.3.2018

Lainsäädännöllä varmistetaan, että kliininen tutkimus on menetelmiltään pätevää, tuloksiltaan luotettavaa ja eettisesti hyväksyttävää.

15.3.2018

Tutkijan sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen läpinäkyvyys on tärkeää, jotta yhteiskunnan ja kansalaisten luottamus tieteeseen säilyisi.

15.3.2018

TENKin ja tiedeyhteisön laatimien hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä.

15.3.2018

Yritysyhteistyössä tehtävässä tutkimuksessa tutkimuseettisistä näkökulmista huolehtiminen on tutkijan vastuulla. 

15.3.2018

Yritysyhteistyölle on monenlaisia motiiveja, hyötyjä ja haasteita, joihin liittyy pohdintaa tutkijan vastuista ja velvollisuuksista.