Artikkelit kirjoittajalta:
Katja Fält

15.3.2018

Aineistonhallintasuunnitelman on tarkoitus taata tutkimusaineistojen laadukkuus ja oikeellisuus sekä aineistojen tehokas jatkokäyttö.