Mikä on aineistonhallintasuunnitelma?

15.3.2018

Aineistonhallintasuunnitelman on tarkoitus taata tutkimusaineistojen laadukkuus ja oikeellisuus sekä aineistojen tehokas jatkokäyttö.

Aineistonhallintasuunnitelma on osa tutkimussuunnitelmaa. Se ohjaa tutkijaa miettimään tutkimusaineistojen käyttöä suunnitelmallisesti koko tutkimusprosessin ajan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan tutkimusaineistojen elinkaari eli se, miten aineistoja käytetään ja käsitellään tutkimuksen eri vaiheissa.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvaillaan, millaista aineistoa tutkimuksen aikana on tarkoitus kerätä ja miten aineistoa on tarkoitus käsitellä ja analysoida. Suunnitelmassa määritellään lisäksi, vaikuttavatko tekijänoikeus tai immateriaalioikeudet aineistojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen ja kerrotaan, miten aineistoa on tarkoitus säilyttää tutkimuksen aikana ja sen jälkeen.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan tutkimusaineistojen elinkaari eli se, miten aineistoja käytetään ja käsitellään tutkimuksen eri vaiheissa.

Suunnitelmissa tulee ottaa huomioon myös aineistojen jatkohyödyntäminen eli se, miten aineisto aiotaan saattaa avoimeksi muun tiedeyhteisön käyttöön. Jos tutkija ei aio avata aineistoaan, myös tämä ratkaisu on perusteltava.

Aloita ajoissa

Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen kannattaa aloittaa jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmaa kirjoittaessa on syytä huomioida myös se, että tutkimusaineistojen käyttöön, säilyttämiseen ja avaamiseen saattavat vaikuttaa oman tutkimusorganisaation, rahoittajien tai julkaisijoiden suositukset.

Aineistonhallintasuunnitelmaa ei tarvitse yrittää saada kerralla valmiiksi, vaan se on koko tutkimusprosessin ajan päivittyvä ja tarkentuva dokumentti.

Muodoltaan aineistonhallintasuunnitelma on vapaa. Kirjoittamisen apuna voi kuitenkin käyttää suomalaisille tutkimusorganisaatioille suunnattua aineistonhallinnan työkalua DMPTuulia. Kaikille avoin työkalu mahdollistaa aineistonhallinnan suunnittelun jäsennellysti ja ohjeistetusti.

Katja Fält työskentelee Tampereen teknillisen yliopiston tietoasiantuntijana ja toimi kirjoitushetkellä tieteenala-asiantuntijana Tietoarkistossa.


Lisätietoja:

Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja: http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/aineistonhallinnan-suunnittelu.html
DMPTuuli: https://www.dmptuuli.fi/

Sinua saattaisi kiinnostaa myös