Eettisiä ohjeistuksia

15.3.2018

Hyvää tieteellistä käytäntöä täydentävät muiden tahojen ja eri alojen omat ammattieettiset ohjeet.

Sen lisäksi, että tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, ovat monet tahot laatineet omia ohjeistuksiaan. Näitä ovat esimerkiksi

 

Tutkimusetiikkaan liittyviä ohjeistuksia muualta kuin Suomesta:

Päivitetty 7.8.2018 klo 14:50.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös