Etiska råd och riktlinjer

29.11.2018

God vetenskaplig praxis kompletteras med andra professionella och etiska riktlinjer.

Förutom att forskningsorganisationerna har förbundit sig att följa god vetenskaplig praxis, har många andra utarbetat egna riktlinjer. Dessa är till exempel:

Riktlinjer för forskningsetik från andra länder än Finland:

Du kan också vara intresserad av