Tutkijan henkilökohtainen ORCID-tunniste

15.3.2018

ORCID on tutkijan oma uniikki tunniste, joka auttaa määrittämään tutkijan tekijyyden selkeästi.

Tekijyys ja tunnistamisen ongelmat

Tutkimustyöhön liittyvä tieto siirtyy yhä kattavammin ja yksityiskohtaisemmin verkkoon. Erilaiset tietokannat ovat erinomaisia työkaluja julkaisuja ja dataa koskevaan tiedonhakuun, mutta samalla ne ovat alisteisia tietojenkäsittelyn lainalaisuuksille. Tietojärjestelmälle tutkijan nimi on vain merkkijono vailla sisältöä.

Koska julkaisun yhteydessä tutkijasta annetut tiedot rajoittuvat usein pelkkään nimeen ja affiliaatioon, joka tutkijanuran aikana usein vaihtelee, tietojärjestelmät eivät kaikissa tapauksissa pysty erottamaan tutkijoita toisistaan tai yhdistämään oikeita julkaisuja ja aineistoja saman tutkijan tekemiksi. Ongelmia muodostavat muun muassa samannimiset tekijät, nimenmuutokset ja nimien erilaiset kirjoitustavat. Tutkijan oman meritoitumisen ja näkyvyyden kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että tekijyys voidaan määrittää selkeästi.

Tutkijan ORCID-tunniste

Tekijyyden tekniseen määrittämiseen liittyvät ongelmat on ratkaistu määrittämällä tutkijoille uniikki tunniste samaan tapaan kuin kirjoille määritetään ISBN-tunnus ja artikkeleille DOI-tunniste. Suuret kaupalliset toimijat ovat käyttäneet tällaisia tunnisteita jo suhteellisen pitkään. Tunnetuimmat näistä ovat Thomson Reutersin ResearcherID ja Elsevierin Scopus Author ID. Nämä tunnisteet toimivat kuitenkin rajoitetusti vain tunnisteen ylläpitäjän luomissa palveluissa. Kirjastoilla on henkilöiden identifiointiin oma ISNI-tunnus, jota hallinnoidaan keskitetysti kansainvälisessä ISNI-keskuksessa (ISNI-International Agency).

Tutkijan oman meritoitumisen ja näkyvyyden kannalta on välttämätöntä, että tekijyys voidaan määrittää selkeästi.

ORCID-tunnisteen (Open Researcher and Contributor ID) lähtökohta on erilainen. Se on suunniteltu toimimaan periaatteessa minkä tahansa palvelun ja järjestelmän yhteydessä ja tutkija voi itse vapaasti luoda oman tunnisteensa. Palvelun taustalla on voittoa tavoittelematon yhdistys. Itse tunniste on muodoltaan numeroita ja kirjaimia sisältävä sarja (esimerkiksi 0000-0002-1534-109X), joka luodaan automaattisesti, kun ORCIDin palveluun rekisteröidytään. ORCID-tunnisteen käyttö on tutkijalle maksutonta.

Tunnisteen luomisen jälkeen tutkija antaa sen aina muiden henkilötietojensa yhteydessä syöttäessään esimerkiksi artikkelikäsikirjoitukseen, kirjaan, apurahahakemukseen tai uuteen tallennettavaan tutkimusdataan liittyviä kuvailutietoja. Eri palveluissa ORCID-tunnisteen syöttö on toteutettu eri tavoilla, mutta tavallisesti tunniste liitetään palvelun käyttöliittymästä löytyvällä napilla. Joissakin tapauksissa tunniste voidaan myös syöttää vapaasti täytettävään tekstikenttään.

" "

ORCID-tunniste liitetään kuvailutietoihin tavallisesti erillisen napin avulla. 

ORCID ja tietojen liikkuminen

Omaan ORCID-tiliin voidaan liittää haluttu määrä henkilötietoja sekä tietoja esimerkiksi koulutuksesta, työpaikoista, julkaisuista ja oman tutkimuksen aihealueista ja asiasanoista. ORCID-tilille tulee automaattisesti ehdotuksia uusista julkaisuista silloin, kun tutkijan ORCID-tunniste esiintyy julkaisun metatiedoissa. Kaikkien tietojen kohdalla tutkija pystyy määrittämään erikseen tiedon julkisuustason. Esimerkiksi julkaisuluettelo voidaan siis asettaa kokonaan julkiseksi tai rajoittaa siihen pääsy kokonaan. Tilin tietojen aktiivinen ylläpito ei ole ORCID-tunnisteen käytön edellytys, eli lähtökohtaisesti riittää tilin perustaminen sekä saadun ORCID-tunnisteen liittäminen omiin tuotoksiin.

Kun ORCID-tunnisteen käyttö yleistyy, se tarjoaa monia tutkijan arkea helpottavia mahdollisuuksia. Esimerkiksi julkaisutietojen keruuta voidaan automatisoida liittämällä ORCID-tunniste oman yliopiston julkaisutietojärjestelmässä olevaan käyttäjätiliin. Myös tutkijan tiedonhaku helpottuu ja tarkentuu, kun etsitään tietyn tutkijan julkaisuja. Tässä vaiheessa mahdollisuuksia rajoittaa vielä tunnisteen omaavien tutkijoiden harvalukuisuus ja toisaalta tunnistetta tukevien palveluiden määrä, mutta molempien yleistyminen kulkee käsi kädessä.

Antti-Jussi Nygård toimi suunnittelijana Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Kansalliskirjaston KOTILAVA-yhteishankkeessa (2015–2017).


Lisätietoja:

https://orcid.org/
https://tutkijatunniste.fi/

Sinua saattaisi kiinnostaa myös