Nätkurs i forskningsetik

29.11.2018

Nätkursen i forskningsetik lär deltagarna att reflektera över forskningsetik som en del av forskningens livscykel.

Att förstå forskningsetiska frågor och kunna lösa dem är en väsentlig, grundläggande färdighet för forskaren. Nätkursen i forskningsetik ger en möjlighet att öva upp dessa färdigheter och reflektera över dem som en del av det egna forskningsarbetet.

Nätkursen i forskningsetik är uppbyggd enligt forskningsarbetets livscykel:

 • Etiska frågor i anslutning till planering av forskningen
 • Forskningsmiljön och dess inverkan på forskningsetiken
 • Etiska frågor kring insamling av data
 • Etiska frågor kring planering av datahantering
 • Centrala etiska frågor kring planering av samarbete
 • Etiska frågor i anslutning till genomförande av forskning
 • Risker för vetenskaplig oredlighet i forskningen
 • Etiska frågor kring handledning
 • Etik och forskningsfinansiering
 • Etiska frågor i anslutning till publicering av forskning
 • Plagiering och stöld som etiska frågor
 • Upphovsmannaskap och därtill hörande etiska utmaningar
 • Etiska frågor i anslutning till forskningspublikationer och valet av dem

Kursen bygger på tanken om proaktiv etik. Enligt denna tanke lönar det sig att fundera på etiska frågor innan de blir etiska problem. Proaktiv etik möjliggörs av en fungerande etisk dialog. Det är viktigt att ta upp etiska frågor som en del av diskussionen om forskningsarbetet.

Kursen i forskningsetik är öppet tillgänglig för självstudier, och universiteten använder också kursen som en del i sin egen undervisning. Du kan logga in på plattformen med HAKA-koder.

Kursen skapades 2015 som ett samarbete mellan Tammerfors universitet, Vetenskapliga samfundens delegation och det landsomfattande nätverket av doktorandskolor. Kursen uppdateras och underhålls av Helsingfors universitet.


Ytterligare information:

Nätkursen i forskningsetik: www.findocnet.fi

Du kan också vara intresserad av