Tutkimusetiikan verkkokurssi

15.3.2018

Kaikille avoin tutkimusetiikan verkkokurssi opettaa pohtimaan tutkimusetiikkaa osana tutkimuksen elinkaarta.

Tutkimuseettisten kysymysten ymmärtäminen sekä niiden ratkaiseminen on oleellinen tutkijan perustaito. Tutkimusetiikan verkkokurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja ja pohtia niitä osana omaa tutkimustyötä.

Tutkimusetiikan verkkokurssi on rakennettu tutkimustyön elinkaaren mukaisesti:

 • Tutkimuksen suunnittelun eettiset kysymykset
  • Tutkimusympäristö ja miten se vaikuttaa tutkimusetiikkaan
  • Aineistonkeruun eettiset kysymykset
  • Aineistonhallinnan suunnittelut eettiset haasteet
  • Yhteistyön suunnittelun keskeiset eettiset kysymykset
 • Tutkimuksen tekemisen eettiset kysymykset
  • Tieteellisen vilpin riskit tutkimuksessa
  • Ohjauksen eettiset kysymykset
  • Etiikka ja tutkimusrahoitus
 • Tutkimuksen julkaisemisen eettiset kysymykset
  • Plagiointi ja anastaminen eettisinä kysymyksinä
  • Tekijyys ja siihen liittyvät eettiset haasteet
  • Tutkimusjulkaisut ja niiden valintaan liittyvät eettiset kysymykset

Kurssin pohjana on ajatus ennakoivasta etiikasta. Sen mukaan eettisiä kysymyksiä kannattaa pohtia ennen kuin niistä tulee eettisiä ongelmia. Ennakoiva etiikka puolestaan on mahdollista toimivan eettisen dialogin kautta. Tärkeää on nostaa eettiset kysymykset osaksi tutkimustyöstä käytyä keskustelua.

Tutkimusetiikan kurssi on saatavilla itseopiskeluja varten, ja myös yliopistot käyttävät kurssia osana opetustaan. Alustalle voi kirjautua HAKA-tunnuksin.

Tutkimusetiikan kurssin on toteutettu Tampereen yliopiston, Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja valtakunnallisen tohtorikouluverkoston yhteistyönä vuonna 2015. Kurssin päivityksestä ja ylläpidosta vastaa Helsingin yliopisto.


Lisätietoja:

Tutkimusetiikan verkkokurssi: www.findocnet.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös