Vad innebär samhälleligt genomslag?

29.11.2018

Rapporten Vetenskapens tillstånd närmar sig vetenskapens samhälleliga genomslag genom vetenskapens samhällsroller.

I rapporten Vetenskapens tillstånd, utgiven av Finlands Akademi 2016, konstateras att ”forskningen får ett bredare genomslag när forskningskunskap utnyttjas eller åstadkommer förändringar i samhället”. I rapporten sägs vidare att eftersom forskningens objekt och målsättningar samt beröringspunkter med det övriga samhället varierar, är forskningens annat än vetenskapliga genomslag i princip mångfasetterat.

Eftersom forskningens objekt och målsättningar samt beröringspunkter med det övriga samhället varierar, är forskningens annat än vetenskapliga genomslag i princip mångfasetterat.

Eftersom forskningens samhällseffekter är komplexa har man i rapporten strukturerat dem genom att närma sig dem via vetenskapens sinsemellan kompletterande samhällsroller.

Vetenskapens samhällsroller

Rapporten specificerar fyra olika roller som vetenskapen spelar i samhället. Vetenskapen som grund för världsåskådning och civilisation innebär att forskningskunskap bygger, upprätthåller och förändrar uppfattningar och betydelser. Dit hör även människans uppfattningar om sig själv och om samhället som en del av den omgivande världen.

Materiella resurser är nödvändiga för att människor och samhällen ska må bra. Vetenskapen skapar sådana resurser, i sin roll som källa till välfärd och välstånd.

Forskningskunskap bildar inte endast en grund för samhälleligt beslutsfattande utan hjälper också individen att göra väl underbyggda val. Vetenskap som grund för beslutsfattande erbjuder en utgångspunkt för beslutsfattande, styrning och problemlösning.

Vetenskapens fjärde samhällsroll är att fungera som utvecklare av praxis. Det innebär att forskningskunskap genererar, upprätthåller och utvecklar professionell kompetens i uppgifter som kräver expertis.

Denna text bygger på rapporten Vetenskapens tillstånd, utgiven 2016 av Finlands Akademi.


Ytterligare information:

Vetenskapens tillstånd i Finland 2016: https://www.aka.fi/sv/forskningspolitisk-verksamhet/vetenskapens-tillstand/vetenskapens-tillstand-2016/

Du kan också vara intresserad av