Webbfamiljen Ansvarsfull forskning antar gemensam licens

6.4.2021
""

Webbfamiljen Ansvarsfull forskning börjar använda en gemensam licenspraxis. Det mesta av materialet på webbfamiljen har nu en CC-BY-licens.

Öppenhet är en viktig del av den ansvarsfulla forskningens värdegrund. Därför vill vi dra vårt strå till stacken för att främja öppen tillgång till material som producerats med offentliga medel och erbjuda alla en möjlighet att dra nytta av materialet och tillämpa det för sina egna syften.

Aktörerna bakom webbfamiljen Ansvarsfull forskning – den nationella samordningen av öppen vetenskap, Publikationsforum, Forskningsetiska delegationen och Delegationen för informationsspridning – har beslutat att öppet licensiera allt material man producerar. Licensen blir Creative Commons Erkännande (CC BY), en standard som används också av Europeiska unionens förvaltning. En CC BY-licens ger alla möjlighet att kopiera, sprida och bearbeta material så länge källan anges och möjliga ändringar är tydligt markerad.

CC BY-licensieringen gäller allt material, till exempel texter, fotografier och grafer, som tagits fram av webbfamiljens huvudsakliga producenter (Den nationella samordningen av öppen vetenskap, Publikationsforum, Forskningsetiska delegationen, Delegationen för informationsspridning och redaktionen för Ansvarsfull vetenskap) samt personer affilierade med dem. På webbplatserna finns också material av andra upphovsmän, och rätten att använda dessa material är begränsad till det upphovsmannen beviljat.

Foto: Thomas Renaud / Unsplash, CC0

Du kan också vara intresserad av