Ansvarsfull forskning och användning av bildmaterial

29.11.2018

ImagOA-manualen innehåller information och infografik om användning av bildmaterial i en öppen vetenskapskultur.

Webbplatsen ImagOA – Öppen vetenskap och användning av bilder innehåller information och tydlig infografik om användning av bildmaterial i en öppen vetenskapskultur. Manualen behandlar referenspraxis, öppna bildbanker och -databaser, Creative Commons-licenser, praxis för tillåten användning av bilder i läromedel, slutarbeten, publikationer och konstnärlig verksamhet, användning av sociala medier samt fotografier som personuppgifter. Manualen finns på finskaengelska och svenska.

Texterna i ImagOA-manualen är skrivna av Jenni Mikkonen, Mari Pesola, Maria Rehbinder och Marika Sarvilahti. Det visuella uttrycket har skapats av Metropolia, Valovirta Design, Jorgos Hatzikelis, Ulla Timonen och Mikko Multanen. Manualen är resultatet av ett projekt som fått finansiering från undervisnings- och kulturministeriet och som genomförts i samarbete med UNIFI, Arene, Aalto-universitetet och Konstuniversitetet.


Ytterligare information:

ImagOA – Öppen vetenskap och användning av bilder: http://libguides.aalto.fi/imagoa_swe

Du kan också vara intresserad av