Tutkimusta säätelevä lainsäädäntö

15.3.2018

Suomessa on paljon asetuksia ja lakeja, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen tekoon.

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä. Lainsäädäntö määrittelee kuitenkin tutkimuksen rajat. Suomessa on paljon asetuksia ja lakeja, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen tekoon. Tutkimuksesta vastaava henkilö huolehtii siitä, että niitä noudatetaan. Suomen kansallista lainsäädäntöä ohjaavat kansainväliset juridiset velvoitteet.

Huomaa, että sekä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen että sote-uudistuksen vuoksi koko tutkimustoiminnan lainsäädäntökehikko on murroksessa ja moni laeista tulee muuttumaan.

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä. Lainsäädäntö määrittelee kuitenkin tutkimuksen rajat.

Muutamia esimerkkejä tutkimusta säätelevistä laeista:

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta on keskeinen säädös lääketieteellisestä tutkimuksesta. Se säätelee muun muassa tutkimuksen yleisiä edellytyksiä, ihmistutkimusta, kliinistä lääketutkimusta sekä alkio- ja sikiötutkimusta.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista säätelee muun muassa tutkimussuunnitelman ja potilasasiakirjojen luovuttamista tutkimustarkoituksiin.

Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä säätelee muun muassa ruumiinavauksen yhteydessä suoritettavaa tutkimustoimintaa ja kudosnäytteiden käyttötarkoituksen muuttumiseen liittyviä menettelyjä.

Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta säätelee muun muassa koe-eläintutkimuksen yleisiä edellytyksiä, valvontaviranomaisia ja tarvittavia lupia ja tutkimusmenettelyjä.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta eli niin kutsuttu julkisuuslaki säätelee muun muassa viranomaisten asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa sekä asiakirjojen luovuttamista tutkimustarkoituksiin.

Geenitekniikkalaki säätelee muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä ja tarkoituksellista levittämistä ympäristöön. Suljetulla käytöllä tarkoitetaan lähinnä laboratoriotiloissa ja kasvihuoneissa tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä teollista tuotantotoimintaa. Tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön kattaa sekä kenttäkokeet että tuotteiden markkinoille saattamisen mukaan lukien niiden maahantuonti.

Tekijänoikeuslaki säätelee tekijänoikeuksia muutoksineen.

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (General data protection regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 lähtien. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyynSitä tukeva kansallinen tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019.

Päivitetty 4.2.2019.  Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös