Delta i enkät om forskarutvärdering

7.11.2023
På bilden tittar en person genom ett förstoringsglas på en klöver.

Enkäten undersöker forskarnas syn på mångsidig och ansvarsfull forskningsutvärdering.

Syftet med enkäten är att ta reda på hur personer som bedriver forskning, stöder forskning och undervisar skulle vilja bli bedömda samt vilken typ av kompetenser och färdigheter som borde beaktas bättre i bedömningssituationer. De insamlade uppgifterna kommer att användas för att stödja utformningen av en utvärderingsmatris (FIN-CAM, Finnish Career Assessment Matrix). FIN-CAM samlar olika slags meriter och kompletterar därmed rekommendationen för ansvarsfull forskarbedömning.

Enkäten riktar sig till forskare inom olika sektorer och i olika karriärskeden. Forskare definieras här som personer som är involverade i yrkesverksamhet som syftar till att generera ny kunskap, tillämpa kunskap på ett nytt sätt eller utveckla och använda den i undervisning. Enkäten riktar sig också till alla doktorander. 

Enkäten är öppen 6.11–31.12.2023. Delta i enkäten här.

Mera information: Anna-Kaisa Hyrkkänen, koordinator för ansvarsfull utvärdering (anna-kaisa.hyrkkanen(at)tsv.fi).

Bild: Ekaterina Bolovtsova, Pexels.

Du kan också vara intresserad av