Dataskydd

Senast uppdaterad 5.11.2020

Ansvarsfull forskning respekterar din integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Personuppgifter kan samlas in exempelvis när du anmäler dig till Ansvarsfull forsknings evenemang eller beställer nyhetsbrev.

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som finns sparade om honom eller henne. Begäran om granskning ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga har rätt att kontrollera den registrerades identitet i samband med begäran. Den registrerade kan när som helst begära att hans eller hennes uppgifter ska raderas, och uppgifterna raderas då utan oskäligt dröjsmål om inte andra lagstadgade skyldigheter förhindrar detta.

Nyhetsbrev

Läs mer om Ansvarsfull forsknings nyhetsbrevs dataskyddsbeskrivning.

Google Analytics

Vi använder Googles verktyg Google Analytics för att samla in statistisk information om webbplatsens besökarantal och besökare. Vi behöver denna information för att utveckla användningen av webbplatsen och för att rapportera om den till våra finansiärer. Den information som samlas in av Google Analytics baserar sig på IP-adressen, som är en personuppgift. IP-adresserna anonymiseras dock så att vi inte i något skede lagrar dina personuppgifter. Läs mer om Google Analytics dataskyddsrutiner: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.